O školce

vše důležité, co potřebujete o školce vědět
Jít do O co se snažíme

O co se snažíme

Věkově smíšená třída je pro děti sociálně přirozená. Na základě aktivit a tvořivosti se děti učí upevňovat a prohlubovat sociální vztahy. Vytváříme podnětné prostředí pro jejich přirozený rozvoj v oblasti matematické představivosti, jazykového, hudebního, společenského a výtvarného cítění. Snažíme se hravou a poutavou formou využívat prožitku všech pěti smyslů, aby si děti každý den něco hezkého ze školky odnesly.

Jít do BEZPEČNOST především

BEZPEČNOST především

Pro bezpečnost dětí děláme maximum. Veškeré hračky, nábytek i materiály, se kterými přijdou děti do styku, odpovídají zákonným normám o hygieně a bezpečnosti. Všechny děti ve školce jsou automaticky pojištěny proti úrazu, ztrátě a poškození svých osobních věcí. Děti si mohou ze školky vyzvedávat pouze jejich rodiče nebo osoby, s nimiž byla školka písemně seznámena.

Jít do ŠKOLKA VE STROMOVCE

ŠKOLKA VE STROMOVCE

Školku Babyclub Imperial najdete v nově zrekonstruované historické budově rezidence Císařský mlýn v Praze Bubenči. Školka disponuje dvěma kompletně zařízenými třídami, kuchyňkou, sociálními zařízeními a soukromou zahradou s hřištěm, kde si děti odpoledne hrají. Dopoledne pro pobyt venku využíváme největšího pražského parku Stromovka, kam s dětmi chodíme každý den.

Jít do ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ

ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ

Den začínáme vydatnou snídaní dle zásad zdravé výživy. Oběd připravuje firma Bionea, která vaří ze stoprocentně čerstvých biopotravin. K odpolední svačině jsou domácí dobroty, při jejichž pečení pomáhají někdy i děti. Během celého dne mají děti přísun čerstvého ovoce a zeleniny. Nezapomínáme dodržovat ani pitný režim, šťávu z ovoce lisujeme vlastním odšťavňovačem.

FOTKY Z NAŠÍ ŠKOLKY

O nás

V naší školce je pro nás jedním z nejdůležitějších aspektů to, abychom dětem ukazovali hodnotu života skládajícího se ze zdánlivě běžných všedních věcí, kterých si možná už ani dospělí nevšimnou, protože se pro ně staly samozřejmou součástí každého dne, ovšem právě to obyčejné se nakonec proměňuje v ty nejcennější neopakovatelné okamžiky našeho života. Naším úkolem je ukazovat dětem svět v jeho úžasné pestrosti a provázet je na jejich cestě poznáním všeho, co je obklopuje a čeho jsou součástí (příroda, mezilidské vztahy, vnímání vlastních pocitů a potřeb, ....) a být jim jen nápomocni ve chvílích, kdy jim v jejich hlavičkách vyvstanou nejrůznější otázky. Nepostradatelnou složkou našeho společného putování je i poznání pravidel, které se učíme chápat a respektovat a pochopit důležitost jejich fungování, jelikož to ony nám vytvářejí prostředí, ve kterém nalézáme jistotu díky jistým hranicím či mantinelům, které jsou však tím, proč se cítíme dobře. Jednoduše - ponechme dětem svobodu, však pouze takovou, za jejíž důsledky budou umět nést vlastní zodpovědnost. O co se vlastně snažíme? Především o to vést děti v duchu vědomí, že každý z nás si nese svou vlastní individualitu a výjimečnost, které jsou nedílnou součásti každého z nás, ale zároveň je třeba vnímat i to, že my jako dokonalí jedinci tvoříme jeden celek. A v něm by měla být přítomna soudržnost a pospolitost mezi ostatními lidmi a tvory navzájem společně s respektem a úctou k tomu druhému. Toto vše utváří jednu z hodnot, kterou chceme naučit děti znát a vědět o ní, protože na ní je postavena hodnota neméně cenná a to hodnota přátelství, která je s tímto vším pevně propojena. Proto je pro nás zcela podstatné to, abychom byli dětmi vnímáni jako ti, ke kterým se mohou schoulit a kde mohou najít útěchu, lásku a pochopení, abychom pro ně byli pevnou skálou a jakýmsi zázemím, ve kterém najdou nejen bezpečí, ale i prostor, v němž s námi mohou sdílet své radosti, trápení či zážitky. A právě nové a krásné zážitky by měly být také tím, proč se Vaše děti těší do školky a běží vstříc svým kamarádům, protože vědí, že je čeká další dobrodružství, jež si chtějí spolu užít, a následně své dojmy z něj povyprávět svým rodičům. Jsme si průvodci na společné cestě.

VÁŠ TÝM

Zde se můžete podívat kdo tráví čas s Vašimi dětmi

Dagmar Šetinová

Ředitelka školky
Našim cílem je dopřát dětem pochopení a lásku bez rozdílu na jejich odlišnosti a přistupovat k nim s pokorou a úctou. Toto vše za vzájemného respektu.

Šarlota Šetinová

Zástupkyně ředitelky
Našim cílem je dopřát dětem pochopení a lásku bez rozdílu na jejich odlišnosti a přistupovat k nim s pokorou a úctou. Toto vše za vzájemného respektu

Ceník školného

Aktuality

Kontaktujte nás

"Zanechte na Vás telefon a my se Vám ozveme s termínem návštěvy"
JídelníčekFacebook